• Varför förbereda sig?

Varför förbereda sig?

Sedan det kalla krigets slut har Sverige avskaffat sina beredskapslager för livsmedel utan

planer på hur man skall säkra livsmedel vid händelse av kris eller krig. Lagen hänvisar

till ansvarsprincipen, dvs att den som ansvarar för något normalt ansvarar för det vid kris.

 

Tyvärr tillämpas denna princip inte alls när det gäller livsmedel, varken hos privatpersoner

eller institutioner som sjukhus, äldreboende och skolor.

 

Tillsammans med vår moderna försörjningslogistik där man eftersträvar minimala matlager,

vårt stora importbehov av mat samt beroendet av en fungerande försörjning av el och

drivmedel så riskerar en störning eller kris att snabbt resultera i livsmedelsbrist och svält.

 

Det uppskattas att cirka 80% av alla svenska hushåll är utan mat inom två veckor om livsmedelsförsörjningen upphör, även om elen fortfarande fungerar.

Vid elavbrott står 50-60% av hushållen utan mat inom två dygn och skrämmande 80% utan mat inom fyra dygn. Förberedelse mot kriser med nödproviant, vattenfilter och övrig nödutrustning är mycket marginel och det finns ingen utbredd krismentalitet, varken hos privatpersoner eller myndigheter.

 

Detta blir mer och mer uppmärksammat i media, se några exempel nedan:

"Sverige klarar inte en krissituation", blogginlägg av Lars Wilderäng.

"Därför vill jag lagra havregryn på vinden", artikel i Expressen.

"Sverige utan krisplan för matförsörjning", artikel i Svenska Dagbladet.

 

Oroande är också att vi blir bara fler på jorden, utan att matproduktionen inte ökar i samma

takt. Det resulterar i höga priser och har redan orsakat stora oroligheter runt

om i världen.

 

Så ta ditt ansvar och gör de nödvändiga förberedelserna för dig och din familj. Då står vi

alla starkare om och när krisen kommer till Sverige.

Ta steget mot förberedelse med Preppad.nu - Till Butiken!

Matprisindex från 1990-2010